Europos Bendrijos svarbos rūšys

Europos Bendrijos svarbos rūšys
Europos Bendrijos svarbos rūšys statusas Aprobuotas sritis biologinė įvairovė apibrėžtis Europos Bendrijos gyvūnų ir augalų rūšys, kurios: a) yra nykstančios, išskyrus rūšis, kurių arealas yra nedidelis ir siekia Europos Bendrijos teritorijos pakraštį ir kurioms negresia išnykimas ar kurios nėra pažeidžiamos Vakarų Palearktikos regione; b) yra pažeidžiamos, t. y. manoma, kad netolimoje ateityje jos gali būti priskirtos nykstančiųjų kategorijai, jei ir toliau veiks tai lemiantys veiksniai; c) yra retos, t. y. rūšys, kurių mažos populiacijos šiuo metu nėra nykstančios ar pažeidžiamos, bet yra pavojus, kad jos gali tokiomis tapti; rūšys gyvena mažose teritorijose arba yra retai išsidėsčiusios didesnėje teritorijoje; d) yra endeminės ir joms reikalingas išskirtinis dėmesys dėl specifinio jų natūralios buveinės pobūdžio ir (arba) dėl jų naudojimo galimo poveikio jų buveinei ir (arba) jų apsaugos būklei. atitikmenys: angl. species of Community interest šaltinis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 1, 2, 4, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 24¹ straipsniu ir priedu įstatymas (Žin., 2001, Nr. 108-3902); Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2009, Nr. 159-7200)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • saugomos ir globojamos žuvų rūšys — statusas Aprobuotas sritis gamtos ištekliai apibrėžtis Žuvų rūšys, įrašytos į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, Globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašą ir (arba) Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • species of Community interest — Europos Bendrijos svarbos rūšys statusas Aprobuotas sritis biologinė įvairovė apibrėžtis Europos Bendrijos gyvūnų ir augalų rūšys, kurios: a) yra nykstančios, išskyrus rūšis, kurių arealas yra nedidelis ir siekia Europos Bendrijos teritorijos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • protected wild fauna species — saugoma laukinių gyvūnų rūšis statusas Aprobuotas sritis laukinė gyvūnija apibrėžtis Nykstanti, pažeidžiama, reta arba endeminė gyvūnų rūšis, kuri Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo nustatyta tvarka yra įrašyta į… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • saugoma laukinių gyvūnų rūšis — statusas Aprobuotas sritis laukinė gyvūnija apibrėžtis Nykstanti, pažeidžiama, reta arba endeminė gyvūnų rūšis, kuri Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo nustatyta tvarka yra įrašyta į Lietuvos Respublikos saugomų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • paukščių apsaugai svarbi teritorija — statusas Aprobuotas sritis kraštovaizdžio apsauga apibrėžtis Specialios apsaugos teritorija, kurioje Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių buveinėms taikomos tam tikros apsaugos priemonės, kad šios rūšys savo areale išliktų ir veistųsi.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”